top of page
  • Foto van schrijverZoetelande

Nieuwe toekomstvisie voor toerisme aan de Belgische Kust

De Belgische Kust transformeert tot een vooraanstaande bestemming met wereldwijde allure


In Nieuwpoort-Bad onthulde Westtoer, in samenwerking met tien kustgemeenten en Toerisme Vlaanderen, een innovatief toekomstplan voor toerisme aan de Kust. Met indrukwekkende cijfers: 27,5 miljoen overnachtingen, 17 miljoen dagjesmensen en een jaaromzet van 3,4 miljard euro, blijft de Kust een prominente vakantiekeuze in België.

"We streven ernaar de Kust te evolueren naar een duurzame, internationaal erkende vakantieregio," zegt Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde en voorzitter van Westtoer.

Het plan legt de nadruk op kwalitatieve ervaringen en het aantrekken van nieuwe bezoekersgroepen. Innovatieve aandachtspunten zoals 'landmarks' en de modernisering van de zeedijken zijn cruciale elementen van deze visie. Duurzaamheid, klimaatadaptatie en de draagkracht van de regio vormen de kernthema's.

Dit ambitieuze toeristische project, gespannen over 2024-2030, beoogt de Kust als een vierseizoensbestemming op de kaart te zetten.


Kwaliteitsbeleving


Westtoer stimuleert met het thema 'de Kust in beweging' een actieve beleving, waarbij zee en strand een exclusieve achtergrond bieden voor een kwalitatief hoogstaand aanbod dat diverse strandactiviteiten en watersporten omvat.


De renovatie van de zeedijken is een belangrijk agendapunt voor vele kustgemeenten. Ze vormen een authentieke locatie die, samen met culinaire hotspots met zeezicht, een unieke vakantiesfeer creëren - een kernaspect van het toeristische DNA van de Kust.


De verhaallijn 'Zee van Smaak', met de verse Noordzeevis als speerpunt, speelt een cruciale rol in de positionering, zowel nationaal als internationaal. De lokale bevolking en toeristen waarderen de focus op lokale consumptie 'van vangst tot bord'.

Kunst, cultuur en erfgoed verrijken de vakantie-ervaring, met evenementen zoals Triënnale Beaufort en Horizon 2025, en Vlaamse meesters zoals Ensor en Delvaux, die bijdragen aan een internationaal imago.


Nieuwe Doelgroepen


Westtoer breidt zijn marketingstrategie uit, met initieel een versterkte promotie in Franstalig België en naburige landen. Samen met Toerisme Vlaanderen verkent Westtoer de potentie van nieuwe markten zoals Scandinavië, waar toeristen alternatieven zoeken voor de warmere zuidelijke bestemmingen.


Jeugd- en groepstoerisme richt zich op jongeren en Belgen met minder affiniteit met de Kust, om hen te inspireren en aan te moedigen tot herhaalbezoeken.


Klimaatbestendige en Duurzame Kust


De aanpak van klimaatverandering en zeespiegelstijging is essentieel. Westtoer steunt het Kustvisie-project, dat streeft naar een evenwicht tussen kustbescherming, natuurontwikkeling en recreatie, waarbij ook duurzaamheid centraal staat in toeristische ontwikkelingen.


Veerkrachtige Bestemming


Het plan sluit aan bij de Vlaamse 'Reizen naar Morgen'-visie, die streeft naar een evenwichtige meerwaarde van toerisme. Westtoer adopteert het concept van regeneratief toerisme, dat bijdraagt aan de levenskwaliteit aan de Kust.


Samenwerking


Een intensievere samenwerking op diverse niveaus is cruciaal voor toekomstige ontwikkelingen.

589 weergaven0 opmerkingen

Komentar


bottom of page